Engasjere deg som frivillig og gjøre en meningsfull innsats for andre, men også for deg selv og fellesskapet.

  • Få en meningsfylt fritid
  • Du bestemmer hva du vil bidra med og hvor ofte
  • Du får brukt kunnskapene dine, fordi det du kan er nyttig for andre
  • Bli med i et hyggelig fellesskap
  • Lære mer om Svelvik
  • Møte mellom mennesker i alle alderstrinn

Det å være frivillig er ulønnet, men du får dekket dine faktiske utgifter etter avtale.

Aktiviteter 2017

  • Treff i peisestua på Fabrikkjordet hver mandag fra kl. 11 - 13. Servering. Inngang kr 20