Gebyrer knyttet til Kirken (herunder gravferd)

 

2016

2017

For bosatte i Svelvik kommune

 

 

 

Festeavgift pr grav pr år

 

250

 

250

Kremasjonsavgift (Drammen krematorium)

6 160

6 160

Preludering før gravferd

350

350

Fjerning av gravminne

600

600

Sommerstell 3 planter

950,00

950

Sommerstell 5 planter

1 050

1 050

Høstplante

200

200

Mosekrans

250

250

Fakturagebyr

50

50

For bosatte utenfor Svelvik kommune

 

 

 

Festeavgift pr grav pr år

 

250

 

250

Leie av Svelvik kirke for ikke medlemmer, utenbys, arrangement

3 500

3 500

Leie av Berger kirke for ikke medlemmer, utenbys, arrangement

3 000

3 000

Leie av Nesbygda kirke for ikke medlemmer, utenbys, arrangement

3 000

3 000

Graving av urnegrav for utenbys

800,00

800

Graving av kistegrav for utenbys

3 000

3 000