Kulturprisen deles ut under Svelvikdagene. Det er anledning for enkeltpersoner, lag og foreninger å komme med forslag. Prisvinner er det omsorg- og oppvekstutvalget som velger.

Kulturprisen

2018 - Vidar Olsen (for massivt arbeide med å dokumentere, tilgjengeliggjøre og formidle Svelviks historie).
2017 - Randi Soltvedt og Per Juul Høylie (ildsjeler og aktive i driften av Svelvik museum)

2016 - Runi Langum (kunstner)
2015 - Willy Tage Andersen (Svelvik IF)
2014 - Odd Omdal (foto og film dokumentasjon av lokalhistorie i Svelvik)
2013 - Marit Wiklund (kunstner)
2012 - Christin Grilstad Prøis og Pål Prøis (Den Gode Hensigt)
2011 - Ole Johnny Brattum (Svelvik seilforening)
2010 - Svelvik skolekorps
2009 - Svelvik vokalis (damekor) og Petter Bjaarstad (dirigent)
2008 - Ingrid Sundland (Pensjonistforeningen)
2007 - Åse Knem (kursholder i bunadssøm)
2006 - Andreas Støa (Nesbygda historielag)
2005 - Toril Høvik Aronsen (Svelvikdramaten)
2004 - Jørg Jebsen (Bergers historie)
2003 - Brita og Olaf Stenestø (Berger Idrettslag, ildsjeler)
2002 - Batteriøya Vel
2001 - Wenche Jebsen Berg (korps)
2000 - Jostein Eide (Hagelaget, gartner)
1999 - Svelvik Mannskor
1998 - Alf Aronsen (Strømm Idrettslag)
1997 - Brit Bjørge (Chr. Bjørge kolonial)
1996 - Ragnvald Eier (lokalhistorie/redaktør/museum)
1995 - Harry Faksmo (kor, solist)
1994 - Astrid og Rolf Rødby (barn/hester)
1993 - Svelvik Musikkorps
1992 - Dag Wathne (lokalavis)
1991 - BOS O-lag
1990 - Øivind Myhre (korps)
1989 - Gunnar Jensen (musikk)
1988 - Roar Eriksen (kor)
1987 - Evelyn Hellum (turnforening)
1986 - Tor Pedersen (korps)
1985 - Aage Bryhn (dirigent, komponist m.v.)

Svelvik kommune

Besøks- og postadresse:

Åsgaten 24
3060 Svelvik