Er du ung og driver med forfatterskap, drama, billedkunst eller musikkutøvelse? Gjennom Kulturlegat i Svelvik kan du søke om stipend for å utvikle deg videre.

Kulturlegat
Kulturlegat i Svelvik har som formål å stimulere kulturlivet gjennom å bidra til at talentfulle ungdommer fra Svelvik kan få utvikle sine uttrykk og ferdigheter. Det deles derfor ut 1 eller 2 stipender årlig innen forfatterskap, drama, billedkunst eller musikkutøvelse. Stipendet kan for eksempel være tilskudd til studier, spilletimer med en bestemt lærer, studietur, innkjøp av instrument eller materiell osv.

Kriterier for tildeling

  • Mottakere av stipender må være oppvokst eller bosatt i Svelvik.
  • Stipender tildeles talentfulle ungdommer fra 16 t.o.m. 25 år
  • Det deles ut maksimum kr 20 000 pr. år. Stipender må ikke deles ut hvert år dersom det mangler kvalifiserte kandidater.

Stipender deles ut i forbindelse med Kulturskolens juleavslutning.

Aktuelle kandidater kan

  • Sende inn begrunnet søknad på egne vegne
  • Bli foreslått av andre
  • Bli foreslått av stiftelsens styre
  • Søknadsfristen er i 1. november hvert år

 

Søknad eller forslag på kandidater sendes til:

 og merkes kulturlegat.
Eller i post:
Kulturlegat i Svelvik
Åsgaten 24
3060 Svelvik