Er du ung og driver med forfatterskap, drama, billedkunst eller musikkutøvelse? Gjennom Kulturlegat i Svelvik kan du søke om stipend for å utvikle deg videre.

Kulturlegat
Kulturlegat i Svelvik har som formål å stimulere kulturlivet gjennom å bidra til at talentfulle ungdommer fra Svelvik kan få utvikle sine uttrykk og ferdigheter. Det deles derfor ut 1 eller 2 stipender årlig innen forfatterskap, drama, billedkunst eller musikkutøvelse. Stipendet kan f.eks være tilskudd til studier, spilletimer med en bestemt lærer, studietur, innkjøp av instrument eller materiell osv.

Kriterier for tildeling

  • Mottakere av stipender må være oppvokst eller bosatt i Svelvik.
  • Stipender tildeles talentfulle ungdommer f.o.m. videregående skole t.o.m. 25 år
  • Det deles ut maksimum kr 20 000 pr. år. Stipender må ikke deles ut hvert år dersom det mangler kvalifiserte kandidater.\

Stipender deles ut i forbindelse med Kulturskolens juleavslutning.

Aktuelle kandidater kan

  • Sende inn begrunnet søknad på egne vegne
  • Bli foreslått av andre
  • Bli foreslått av stiftelsens styre
  • Søknadsfristen er i 1. november hvert år

 

Søknad eller forslag på kandidater sendes til:


Eller i post:
Kulturlegat i Svelvik
Ågaten 24
3060 Svelvik