Vi tilbyr alle lag og foreninger å registrere seg i Tilskuddsportalen. Den gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger som lag og foreninger kan søke om.

I Tilskuddsportalen kan du få: 

  • Fullstendig oversikt over tilskuddsordninger etter tema 
  • Foreta fritekstsøk etter tilskuddsordninger 
  • Lese nyheter om tilskudd 
  • Følge med på kommende søknadsfrister i kalenderen