fOSSEKLEIVA

Fossekleiva for Kids kunstverksted for barn hver søndag fra 17. juni til 19. august fra kl.13:00 - 14:30

Se Fossekleiva kultursenter og Berger museum på Facebook for detaljert program.

Påmelding  eller på telefon 409 17 860