Hver søndag i sommer!

Kunstrom for barn

Fossekleiva for Kids skjer hver søndag fra 16. juni til 18. august.

Da blir det kunstverksted for barn og de starter kl. 13 og koster kr 100 per barn. 

Her kan du kjøpe billetter