Søknadsfristen for treningstider i Strømmhallen og Ebbestadhallen for høsten 2019 og våren 2020 er 1. juni 2019.

Idrettsrådet behandler søknadene så snart fristen er gått ut. Søknader etter denne dato, vil ikke bli tatt med i fordelingen av treningstider. Viktig å påse at skjemaet fylles ut fullstendig med første treningstid etter sommerferien og siste før nyttår. Videre første treningstid etter nyttår og siste før sommerferien. Husk å skille mellom leie for barn/unge og leie for voksne i antall timer, samt før inn antall timer pr uke for hver av gruppene.

Leiepriser for Strømmhallen og Ebbestadhallen fra 01.01.2019 (pdf)

Søknadsskjema for Strømmhallen (PFD) i Word-format
Søknadsskjema for Ebbestadhallen (PDF) i Word format
Ferdig utfylt søknadsskjema sendes per e-post til: eller per post til:
Svelvik kommune, Kultur og Byutvikling
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Innen 1. juni 2019.