1 til 10 av 43

Varslet sak om arbeidsmiljøet

I vår ble det varslet om kritikkverdige forhold internt i en av kommunens tjenester. Nå foreligger en faktaundersøkelse på bakgrunn av varselet.

Sist endret:

Ny leverandør av renovasjonstjenester i Svelvik

Fra 1. november 2018 er det ny leverandør av innsamling av husholdningsavfall fra husstandene i Drammensregionen, da nåværende kontrakt går ut. Det er selskapet NordRen AS som etter en offentlig anbudskonkurranse skal samle inn avfallet.

Sist endret:

Deler av Storgaten stenges grunnet asfaltering av fortau

I uke 40 (høstferien) fra 1.10.18 – 7.10.18 blir det redusert fremkommelighet på grunn av asfaltering av fortauet i Storgaten. Storgaten blir stengt fra Kirkegaten til Myresgate for biltrafikk og bussene får en annen trasé i perioden. Gående kan passere.

Sist endret:

Normale vannprøver

Svelvik kommune har de siste månedene fått noen henvendelser på lukt og smak i drikkevannet.

Sist endret:

Prosjekt Grensegaten er forsinket

Arbeidet med utskifting av vann og avløpsledninger i den delen av Storgaten som grenser til Grensegaten fortsetter. Prosjektet har blitt forsinket på grunn av utfordrende grunnforhold, dype grøfter og tungtransport nære grøftene.

Sist endret:

Varsel om vannavstengning - Berger

Onsdag 22. august klokken 09:00 stenges vannet i forbindelse med etablering av sonevannmålerkum, i krysset Strømmveien - Bergerveien.

Sist endret: