1 til 10 av 38

Normale vannprøver

Svelvik kommune har de siste månedene fått noen henvendelser på lukt og smak i drikkevannet.

Sist endret:

Prosjekt Grensegaten er forsinket

Arbeidet med utskifting av vann og avløpsledninger i den delen av Storgaten som grenser til Grensegaten fortsetter. Prosjektet har blitt forsinket på grunn av utfordrende grunnforhold, dype grøfter og tungtransport nære grøftene.

Sist endret:

Varsel om vannavstengning - Berger

Onsdag 22. august klokken 09:00 stenges vannet i forbindelse med etablering av sonevannmålerkum, i krysset Strømmveien - Bergerveien.

Sist endret:

91 veier skifter navn

Fra 1. januar 2020 er Drammen, Svelvik og Nedre Eiker en kommune. Som et ledd i dette arbeidet skal en rekke veier og gater skifte navn for å få enhetlig navn i hele den nye kommunen.

Sist endret:

Forsinket leveranse av bro over til Storskjær

Svelvik kommune har igangsatt arbeidet med å oppgradere noen av sine badeplasser og ny bro over til Storskjær er et av tiltakene som skulle ha vært ferdig til badesesongen startet.

Sist endret: