1 til 10 av 23

Nå kan du levere inn kasserte fritidsbåter

Fra 1. oktober 2017 kan kasserte små fritidsbåter leveres på RfDs gjenvinningsstasjon på Lindum i Drammen. Med små fritidsbåter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres. Innleveringen er gratis.

Sist endret:

Søk om spillemidler

Har dere planer om bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg eller lokale kulturbygg er det mye penger å hente gjennom statlige spillemidler. Det gis opp til 50 % av godkjent kostnad, hvor også dugnad kan kostnadsberegnes og gå inn som egenkapital.

Sist endret:

Søk frivillighetsmidler

Årets tema er: Sett Svelvik på kartet og fargespill.  Søknadsfrist 18.10.2017.

Sist endret: