1 til 10 av 32

91 veier skifter navn

Fra 1. januar 2020 er Drammen, Svelvik og Nedre Eiker en kommune. Som et ledd i dette arbeidet skal en rekke veier og gater skifte navn for å få enhetlig navn i hele den nye kommunen.

Sist endret:

Forsinket leveranse av bro over til Storskjær

Svelvik kommune har igangsatt arbeidet med å oppgradere noen av sine badeplasser og ny bro over til Storskjær er et av tiltakene som skulle ha vært ferdig til badesesongen startet.

Sist endret:

Spyling av vannledninger

Spyling av vannledninger kan føre til redusert vanntrykk i Nesveien.

Sist endret:

Vi søker besøkshjem

Har du tid og overskudd til å få besøk av et barn eller to ca. én gang pr. måned?

Sist endret:

Varsel om oppstart av reguleringsplan for gang og sykkelveg ved Hellinga på Berger

På vegne av Svelvik kommune varsles det i henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av arbeid med reguleringsplan for ”Gang- og sykkelveg ved Hellinga på Berger” i Svelvik kommune. Planområdet omfatter eiendommene gbnr 9319/1, samt gnr 1 bnr 1, 4, 12, 258, 6024. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer av planområdet. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

Sist endret: