Fra 1. januar 2020 er Drammen, Svelvik og Nedre Eiker en kommune. Som et ledd i dette arbeidet skal en rekke veier og gater skifte navn for å få enhetlig navn i hele den nye kommunen.

Hvorfor

I alle kommuner må hver enkelt vei ha sitt unike navn. Dette er spesielt viktig av beredskapshensyn, slik at nødetatene kan utføre sine oppdrag til det beste for kommunens innbyggere og bedrifter.

Det finnes like vei- og gatenavn I alle de tre kommunene i nye Drammen. Noen gater og veinavn er representert i alle tre kommuner. For at alle veier og gater skal ha et unikt navn, må 91 gater i de tre kommunene skifte navn. I Svelvik kommune gjelder det 30 gater og veier.

Hvordan

Det er ulike måter å løse navnlikheter på. For de aktuelle veiene, foreligger følgende alternativer:

 • Navnet på veien må byttes
 • Navn på tilstøtende vei kan benyttes. Omadressering kan bli nødvendig for flere enn de som er direkte berørt.
 • Veien er uhensiktsmessig adressert og trenger nytt veinavn og nye adressenummer

For å få til en god prosess, ønsker kommunene nå innspill og forslag til nye vei- og gatenavn. Alle forslag tas imot, men noen faglige kriterier vil veie når navnet skal fastsettes:

 • Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen og passe på stedet.
 • Navnene bør være varierte, og verken virke støtende eller komiske.
 • Navnet være lett å oppfatte (maks 22 tegn)
 • En bør unngå å kalle opp veier etter levende personer.

Frister og framdrift

Alle kan sende inn forslag til nye veinavn. Fristen er 14. september

Forslag bes sendt til en av følgende e-postadresser.

I løpet av første halvår 2019, vil tildeling av nye adresser finne sted. I og med at dette faktisk er det eneste som kan påklages av beboere, så vil vi legge inn god tid for varsling om nye adresser og iverksetting av nye adresser, herunder nødvendig skilting.

Nye adresser vil bli gjort gjeldende høsten 2019.

Videre saksgang

Forslagene som kommer inn vil gjennomgå en faglig vurdering  av representanter for alle tre kommunene og et utvalg som er oppnevnt av fellesnemnda, som er den politiske styringsgruppen for Nye Drammen kommune. Parallelt med dette vil stedsnavnstjenesten i Språkrådet være involvert for å sikre rett skrivemåte der dette er aktuelt.

 • Forslag til nye navn legges fram for fellesnemnda i løpet av november 2018.
 • Endelig veinavn vedtas i desember 2018 av de enkelte kommunestyrene.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål ut over dette, kan de rettes til:

 • Håkon Løvli, Drammen kommune/prosjektleder, tlf. 97173403
 • , Svelvik kommune
 • Erling Rud, Nedre Eiker kommune

Disse skal ha nye navn

Bråtanveien

Damveien

Elveveien

Fjeldsbyveien

Fjellveien

Flata

Granlia

Grensegaten

Industrigaten

Kikkutveien

Kirkegaten

Kneiken

Kongleveien

Kroken

Kroksveien

Lindeveien

Mellomdammen

Minkstien

Mårstien

Nerdammen

Nordbyveien

Olleveien

Skrenten

Skoglyveien

Solsvingen

Strandveien

Tyriveien

Tårnveien

Vinkelveien

Vårveien