Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. mars med tildeling av plass i august.

Opptak skjer 10. april og svar på søknadene sendes ut fortløpende. 

Lenke til digital søknad:

Barnehagesøknad

Søk plass før 15. mars.

Les mer om barnehgene i Svelvik