I uke 40 (høstferien) fra 1.10.18 – 7.10.18 blir det redusert fremkommelighet på grunn av asfaltering av fortauet i Storgaten. Storgaten blir stengt fra Kirkegaten til Myresgate for biltrafikk og bussene får en annen trasé i perioden. Gående kan passere.

Buss og privatbil

Bussene kjører ikke Storgaten og holdeplassene i indre sentrum vil ikke kunne benyttes. Bussene vil kun stoppe på Ferjeleiet, Lindeveien og Ungdomsskolen.

Beboere og de som skal besøke lege eller tannlege i Storgaten kan bli berørt. Parkering kan blir vanskelig alt avhengig av hvor anlegget befinner seg.

Saken fortsetter under bildet.

 Storgaten stenges i uke 40

Støy og sikkerhet

Det vil bli noe støy og støv i perioden, men arbeidene vil utføres på en slik måte at det blir minst mulig ulemper for beboere og brukere av Storgaten. Sikkerheten til trafikanter, innbyggere og de som skal jobbe med asfalteringen er viktig. Det er derfor veien blir stengt i perioden. 

Tilleggsbevilgninger

Etter tilleggsbevilgninger, skal fortauene i Storgaten asfalteres. Det har vært mange år med dårlig fremkommelighet, spesielt for gående og folk med nedsatt funksjonsevne.
- Storgaten er viktig for mange og den bør ha en bedre standard enn det vi har klart å levere de siste årene, sier avdelingsleder for teknisk drift Ivar G. Pettersen.

- Utformingen er det mange meninger om. Steinrenna skaper et miljø og en form som vi ønsker, løsningen utfordrer drift og vedlikehold. Nå skal vi endelig få reasfaltert arealet på utsiden av steinrenna, sier Pettersen som er klar med både sitt mannskap og innleide entreprenører for å gjøre jobben.