Det skal etableres en pumpestasjon og tilknytningskummer for kommunalt vann og avløp ved Havnevikveien.

Arbeidet vil i hovedsak pågå mandag-fredag mellom kl. 07:00 og 17:00. Og prosjektperioden er uke 35 - til ca. uke 41. 

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres allikevel til å være ekstra oppmerksomme, og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet. Ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Det kan forekomme vannavstengninger i prosjektperioden. Dette blir varsles i forkant til berørte eiere enten på SMS eller talemelding.

Anleggsområdet vil bli avsperret og skiltet. Noen rystelser ved eventuell pigging/sprengning og støy fra anleggsmaskiner må påregnes.

Private stikkledninger og tilknytningsplikt

Når det etableres kommunalt vann- og avløpsnett inn til området, vil nærliggende eiendommer i løpet av høsten få informasjonsbrev om tilknytningsplikt til offentlig nett. Kommunens adgang til å kreve tilknytning, fremgår av Plan- og bygningslovens §§27-1 og 27-2.

Kontaktpersoner for prosjektet

For Svelvik kommune: Robert Hytten Hansen, prosjektleder
Epost;
For Entreprenør: Svein Johnsrud, Johnsrud Anleggsdrift AS
Mobil: 922 68 298

Vedlegg brev til husstander i området.