Svelvik kommune har igangsatt arbeidet med å oppgradere noen av sine badeplasser og ny bro over til Storskjær er et av tiltakene som skulle ha vært ferdig til badesesongen startet.

Fundamentene er støpt og dimensjonert for å tåle is-gangen på vinteren, men leveranse av selve broen har dessverre blitt forsinket. 

Det er beklagelig at broen ikke var ferdig til badesesongen som planlagt, men ifølge leverandøren skal den være på plass i løpet av uke 32.