Årets tema er: Sett Svelvik på kartet og fargespill.  Søknadsfrist 18.10.2017.

Sett Svelvik på kartet

Nyskapende aktiviteter, opplevelser og tiltak som skaper identitet og stolthet, og setter Svelvik på kartet.

Saken fortsetter under bildet.

Fargespill

Fargespill

Aktiviteter, opplevelser og tiltak hvor målet er å bygge broer og skape vennskap på tvers av kultur og religion gjennom kunst, kultur og idrett.

Frivillighetsmidlene deles ut til foreninger, organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å gjennomføre tiltak i Svelvik. Tildelingen vurderes ut fra i hvilken grad de tilfredsstiller kriteriene. 

Temaet for tildeling er vedtatt av kommunestyret.

Det gis ikke støtte til drift.

Søknaden må inneholde

  • Beskrivelse av prosjektet, aktiviteten eller opplevelsen

  • Budsjett og finansieringsplan

  • Kontaktinformasjon til lag/forening, enkeltperson eller gruppe

  • Organisasjonsnummer

  • Kontonummer

    Søknaden sendes:  merkes Frivillighetsmidler

Søknadsfrist 18.10.2017