Miljørettet helsevern i Vestfold overvåker vannkvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser. Prøver tatt denne uka viser at Knemstranda har får beste skår.

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TBK). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.: og det er god, mindre god og ikke akseptabel.

Det ble tatt oppfølgingsprøver denne uka fordi prøver tatt i uke 24 viste at det var høye forekomster av Termotolerante koliforme bakterier ved Knemstranda. Nå er vannet friskmeldt og de badende kan igjen ta i bruk Knemstranda.

Det ble også tatt oppfølgingsprøver ved Trulsestranda, den ligger nå i kategorien godt badevann.

I forkant av prøvetakingen i uke 24 var det store nedbørsmengder. Det kan føre til at det stedvis bli dårligere badevannskvalitet melder Miljørettet helsevern.

Godt badevann ved Knemstranda