Innbyggere i Svelvik skal delta på KS (Kommunens Sentralforbund) sin lokaldemokratiundersøkelse i mai.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen skal danne en ny kommune fra 01.01.20. Den nye kommunen skal bygge sterkere lokaldemokratiske løsninger, og i den forbindelse er det ønskelig å vite hvordan situasjonen er nå, for å ha noe å sammenligne med senere.

KS lokaldemokratiundersøkelse består av en folkevalgt- og en innbyggerundersøkelse:

Innbyggerundersøkelsen

Det er inngått avtale med Opinion om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen, dvs ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere i kommunene. Denne består av 14 påstander som innbyggeren bes å ta stilling til. Intervjuene blir gjennomført mellom 15. og 21. mai.

Folkevalgtundersøkelsen

Folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen skal gjennomføres i kommunestyremøte før sommeren. Nedre Eiker er først ute allerede 3. mai, Drammen gjennomfører sin i møte 30. mai og Svelvik 20 juni.
Til sammen 43 spørsmål (14 spørsmål samme som innbyggere + 29 spørsmål kun til folkevalgte) skal besvares elektronisk av det enkelte tilstedeværende kommunestyremedlem - faste og ev møtende vara.

Resultatene fra kommunen vil etter hvert ligge tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på www.bedrekommune.no