Alle barn født i 2012, som bor i Svelvik, skal skrives inn i grunnskolen for å begynne i 1. klasse høsten 2018.

Tildeling av skoleplass på den enkelte barneskole vil bli foretatt i januar/februar 2018.

Her kan du skrive inn ditt barn.

Frist er 15. desember 2017

Har du spørsmål, vennligst henvend deg til Svelvik kommune v/ tlf. 33780100 / 33780178.

Innmelding til skole