I uke 28, 29 og 30 er det Nedre Eiker kommune som svarer på spørsmål knyttet til plan- og byggesaker i Svelvik kommune.

De vil ikke saksbehandle, men ta imot informasjon og innmeldinger i eksisterende saker, og de gir også veiledning på generelle spørsmål.

Byggesak i Nedre Eiker har telefon- og besøkstid mandag-fredag fra kl. 12 - 14.
Telefon: 32 23 25 00

Besøksadresse:
Nedre Eiker kommune
Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen

Svelvik kommune har besluttet å inngå et samarbeid med Nedre Eiker kommune for plan- og byggesaksbehandling. Samarbeidet forventes å være i gang fra september 2017.