Send inn forslag om din kandidat innen 1. mai 2018

Svelvik kommunes kulturpris deles ut til enkeltpersoner eller foreninger/lag som har gjort en betydningsfull kulturinnsats i kommunen.

Du eller din forening oppfordres til å sende inn forslag på kandidat med en kort begrunnelse.

Frist 1. mai 2018

Forslaget sendes til  merk e-posten med kulturprisen 2018

Eller i post til:
Svelvik kommune
Åsgaten 24
3060 Svelvik
Merk konvolutten Kulturprisen 2018.

Kulturprisen