I henhold til plan- og bygningslovens § 11-17 har kommunen vedtatt ‘mindre endring’ av bestemmelser i kommuneplanens arealdel for Svelvik kommune 2015-2027. Bakgrunnen for endringen stammer fra motstrid i bestemmelsene til kommuneplanen som gjelder forholdet mellom kommuneplan og eldre reguleringsplaner. Endringen består av ny utforming av bestemmelsen i punkt 17.1 i arealdelen. Tittel på bestemmelsen i punkt 9.2 oppdateres i henhold til den faktiske virkningen av bestemmelsen.

Saksdokumentene