Svelvik kommune har de siste månedene fått noen henvendelser på lukt og smak i drikkevannet.

Kommunen tok derfor kontakt med Blindevannverket IKS, og de meldte følgende tilbake:

- Prosessene ved vannproduksjonen ved blindevannverket har ikke blitt endret.

- Vannprøvene ut fra anlegget viser ingen endringer i lukt eller smak.

I tillegg til Blindevannverket IKS sine prøver tar Svelvik kommune egne vannprøver fra høydebassengene i Svelvik.

- Ukentlige vannprøver i ledningsnettet viser ingen endringer på kvaliteten på drikkevannet, sier avdelingsleder vann og avløp, Jane Nysæter Madsen.

En abonnent tok kontakt og var bekymret for at det skulle være muggsopp i drikkevannet. Vi tok derfor en ekstraordinær vannprøve, denne ga ikke noen utslag for muggsopp.

Basert på drikkevannsprøver og svar fra Blindevannverket IKS har vi ikke et konkret svar på hvorfor abonnentene opplever at vannkvaliteten har endret seg.

Generelle råd

  • Rens siler på alle kraner, før vannmåler og evt. reduksjonsventiler
  • Utspyling fra første kran på stikkledningen
  • Sjekk tilstand på privat stikkledning, groing i rør kan også gi lukt og smak på drikkevannet
  • Hvis det er tappet lite vann i en periode, kan man prøve å la vannet renne til det blir kaldt