Fra 1. november 2018 er det ny leverandør av innsamling av husholdningsavfall fra husstandene i Drammensregionen, da nåværende kontrakt går ut. Det er selskapet NordRen AS som etter en offentlig anbudskonkurranse skal samle inn avfallet.

 Selskapet er en av de ledende leverandørene av tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon i Norge. Avtalen har en varighet på 6 år, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

Les hele saken på RfD.no