Nytt gebyrregulativ, Kommunestyret vedtok i sitt møte 19. juni nytt gebyrregulativ.

De nye satsene er begrunnet ned en samordning mellom vertskommunene Svelvik samarbeider med. De er justert slik at de er helt i samsvar med satsene i Drammen (kart, matrikkel og geodata), og til en viss grad harmoniser med gebyrer i Nedre Eiker (plan og byggesak.

Det nye gebyrregulativet kan ses her og de trer i kraft fra 1. juli.