Forslag til reguleringsplan for Stomperud ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 i Kultur- og byutviklingsutvalget (KBU) 04.09.2018 vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Stomperud

Saksdokumenter:

Vedlegg til saksframlegg:

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen 01. november 2018 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen
 

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med :  ’Merknad til forslag til reguleringsplan for Stomperud’

 Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).  

I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.