I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at detaljregulering for Stomperud (utvalgssak nr. 18/19) ble vedtatt i kommunestyrets møte 02.04.2019.

Kart

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. 
Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter :

 Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart (pdf)

2. Planbestemmelser (pdf)

3. Planbeskrivelse

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:

 

Eventuell klage må sendes innen 16.05.2019 til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
     eller
.