Formannskapet i Svelvik har vedtatt å selge sine 90 aksjer i Svelviksposten enkeltvis for:

kr 1.000 pr. aksje.

Ønsker du å kjøpe aksjer, så sende en e-post til    merk e-posten «aksjer Svelviksposten». Eller ring Borgertorget 33 78 01 00.

Du må oppgi:

  • Hvor mange aksjer du ønsker å kjøpe
  • Navn
  • Adresse
  • E-post
  • Ditt tlf nr.

Hvis interessen blir stor så vil tidspunktet for innkommet e-post bli retningsgivende for hvem som får kjøpt.

Aksjekjøperne vil få melding om hvordan betalingen skal foregå.

Ungdommens kommunestyre har fått i oppdrag å bestemme hva midlene skal brukes til. Du kan lese mer om det her.