Fra 1. september behandles plan- og byggesaker for Svelvik av Nedre Eiker kommune.

Rett før sommeren vedtok kommunestyret i Svelvik at plan- og byggesakstjenester for kommunen administrativt skal foregå i Nedre Eiker.

Hensiktene er å gi innbyggerne i Svelvik så gode tjenester som mulig. Avtalen sikrer at et større fagmiljø med bredere omfang av saker vil gjøre tjenesten bedre for alle.

Telefon- og besøkstid

Avtalen innebærer at innbyggere og profesjonelle aktører som har en bygge- eller plansak i Svelvik heretter skal henvende seg til Nedre Eikers byggesaksavdeling. Der er de tilgjengelig på telefon og på kontor mandag til fredag mellom klokka 12 og 14. Tlf. 32 23 25 00.
Besøksadresse: Nedre Eiker kommune, Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen.

I tillegg vil minst én saksbehandler ha kontortid i Svelvik onsdager mellom klokka 9 og 15. Tlf. 33 78 01 00. Åsgaten 24. 

Det går an å avtale forhåndskonferanser for Svelvik-saker i åpningstiden til både Nedre Eiker og Svelvik.

E-post og fysisk post

Samarbeidet gjelder også støttetjenester i forbindelse med plan- og byggesakstjenestene, som arkiv og publikumsservice. Frem til 30. september skal både e-post og fysisk post sendes til Svelvik. Fra 1. oktober overtar Nedre Eiker også ansvaret for arkivtjenesten for plan- og byggesaker, og skal dermed håndtere all post som har med plan og byggesak å gjøre.

Samarbeid mellom plan og byggesak i Svelvik og Nedre Eiker kommune
Nå behandles plan- og byggesaker for Svelvik av Nedre Eiker kommune.