Rigging starter mandag 26. august og gravearbeidene starter tirsdag 27. august, ved Nedregate 15 på Berger.

Omkjøring vil bli skiltet, og entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. 

Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Det er igangsatt bygningsbesiktigelser og omgivelsesregistreringer.

Det vil bli støy og det vil bli sølete.

Arbeidene forventes avsluttet og asfaltert inneværende år.

Kontaktperson for entreprenør Kjeldaas AS:
Jørgen Nyfløt, telefon 462 97 640

Kontaktperson for Svelvik kommune:
Robert Hytten Hansen, telefon 952 82 755

Illustrasjonsfoto: gravearbeid

 Illustrasjonsfoto