På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, er eiendomsskattelisten lagt ut til offentlig gjennomsyn i perioden 26. februar til 21. mars 2018.

Lenke til: Offentlige eiendomsskatteliste for 2018 

Papirutgave av eiendomsskattelisten  er lagt ut på borgertorget/biblioteket i samme periode.

Les mer om eiendomsskatt her.