Det er penger å hente gjennom statlige spillemidler! For dere som har planer om bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg eller lokale kulturbygg.

Det gis opp til 50 % av godkjent kostnad, hvor også dugnad kan kostnadsberegnes og gå inn som egenkapital.

Hvem kan søke?

Søkere kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, organisasjoner, institusjoner, andelslag, borettslag, velforeninger og andre sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap og lignende).

 Informasjon fra Vestfoldfylkeskommune om spillemidler (pdf)