Ny søknadsfrist 4. mai.  Årets tema: Fjordaktiviteter og fellesområder i nærmiljøene.

I år kan det søkes om midler til:

 • Tiltak som skaper økt attraktivitet på fellesområdene i nærmiljøene
 • Opplevelser og prosjekter knyttet til fjordaktiviteter

Lag, foreninger, prosjektgrupper og enkeltpersoner kan søke tilskudd.

Det er også mulig å søke støtte til videreutvikling av igangsatte arrangement eller tiltak, men det gis ikke støtte til drift.

Ny søknadsfrist 4. mai 2018

Her er noen forslag til hva det kan søkes om:

Opplevelser og prosjekter knyttet til fjordaktiviteter

 • Soloppgangskonsert på en av badestrendene
 • Vannsportdag
 • Kyststivandringer
 • Jazzkonsert på ferja
 • Kurs knyttet til ulike fjordaktiviteter

Tiltak som skaper økt attraktivitet på fellesområder/nærmiljøene

 • Opprusting av lekeplasser
 • Ny «look» og arrangementer i Klinekroken
 • Ulike «gata vår» prosjekter for forskjønnelse av nærmiljøet

Søknaden må inneholde:

 • En beskrivelse av prosjektet
 • Navn og adresse på lag, forening, prosjektgruppe eller person
 • Kontaktperson
 • Kontonummer
 • Organisasjonsnummer (for de som har)

Saken fortsetter under bildet.

Søk frivillighetsmidler

Tildeling av Frivillighetsmidler behandles i Kultur og byutviklingsutvalget 5. juni og tildeling skjer før sommeren.

Søknaden sendes til: merket Frivillighetsmidler 2018.