Årets tema: Fjordaktiviteter og fellesområder i nærmiljøene.

I år kan det søkes om midler til:

  • Tiltak som skaper økt attraktivitet på fellesområdene i nærmiljøene
  • Opplevelser og prosjekter knyttet til fjordaktiviteter

Lag, foreninger, prosjektgrupper og enkeltpersoner kan søke tilskudd.

Det er også mulig å søke støtte til videreutvikling av igangsatte arrangement eller tiltak, men det gis ikke støtte til drift.

Søknadsfrist 16. april 2018

Søknaden må inneholde:

  • En beskrivelse av prosjektet
  • Navn og adresse på lag, forening, prosjektgruppe eller person
  • Kontaktperson
  • Kontonummer
  • Organisasjonsnummer (for de som har)

Saken fortsetter under bildet.

Søk frivillighetsmidler

Tildeling av Frivillighetsmidler behandles i Kultur og byutviklingsutvalget 5. juni og tildeling skjer før sommeren.

Søknaden sendes til: merket Frivillighetsmidler 2018.