Landbruksmyndigheten for Sande og Svelvik kommuner har mottatt en søknad om konsesjon for oppdrett av hjort på Søndre Ebbestad gård i Svelvik kommune.

Les høringen om søknad om konsesjon her (pdf)

Eventuelle merknader sendes innen 15.11.2017 til:
Sande kommune, Landbrukskontoret
Postboks 300
3071 Sande,

eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”Søknad om konsesjon for oppdrett av hjort på Søndre Ebbestad gård”.

Etter offentlig ettersyn skal saken legges fram for politisk behandling i Svelvik kommune.