Svelvik kommune er snart i gang med rutinemessig spyling av hovedledningsnettet.

Slik er jobbene planlagt:

  • Uke 22 – Berger til Bokerøya
  • Uke 23 – F.o.m Bokerøya t.o.m Skjæra
  • Uke 24 – Nesbygda + pluggkjøring av sjøledning

Det vil bli redusert trykk, og i noen tilfeller kan vannet bli borte mens spylingen pågår.

Brunt vann må påregnes i og etter spyleperioden. Dersom vannet er misfarget, når det kommer tilbake, så la kaldt vann renne til det er klart.

Stikkledningseiere må selv sørge for spyling av egen eller felles stikkledning. Husk også rengjøring av siler på kraner.

For mer informasjon se om vann se her.