Svelvik kommune er snart i gang med rutinemessig spyling av hovedledningsnettet.

Spyling av hovedvannledninger vil i hovedsak pågå mellom kl. 08:00 og kl. 15:00 for disse områdene:

  • Uke 24: Berger til Aukebekken
  • Uke 25: Aukebekken til og med Skjæra
  • Uke 26 Skjæra til og med Tørkop 

Det vil bli redusert trykk, og i noen tilfeller kan vannet bli borte mens spylingen pågår. Stikkledningseiere må selv sørge for spyling av egen eller felles stikkledning.

Brunt vann må påregnes i og etter spyleperioden.

Dersom vannet er misfarget, når det kommer tilbake, så la kaldt vann renne til det er klart (ca 1 min).

 Husk også rengjøring av siler på kraner.

For mer informasjon om vann se her