I områdene Berger og Svelvik sentrum er spylingen ferdig.

Det oppsto noe uforutsette vanskeligheter rundt rensing av sjøledning mot Nesbygda. Det betyr at vi må fortsette jobben i august.

Det vil komme informasjon om tidspunkter til berørte innbyggere når tiden nærmer seg.

Det har ingen praktisk betydning for innbyggerne i Nesbygda at hovedvannledningen ikke blir spylt før til høsten.