Spyling av vannledninger kan føre til redusert vanntrykk i Nesveien.

Oppfordring om at alle renser silene

Svelvik kommune vil i disse dager spyle vannledninger i Hella/Nesbygda. For å få utført dette arbeidet vil pumpen i Nesveien bli steng i tiden arbeidet pågår. Arbeidet kan medføre at beboere i området kan få redusert vanntrykk, og i noen tilfeller kan vannet forsvinne helt. Vannet vil komme tilbake så fort arbeidet er utført, men det anbefales at alle i dette området renser silene.