Veidekke industri skal utføre frese- og asfaltarbeider på vegne av Statens vegvesen på følgende strekning uke 31-34.

  • Fv 319 Berger-Lersbrygga
  • Arbeidstid kl. 19:00 – 06:00

Det vil ikke foregå arbeid i helgene.

Dette vil medføre en del støy. Nattarbeidet er godkjent av Miljørettet Helsevern i Vestfold.

Det tas forbehold om at det kan bli utsettelse på grunn av regnvær eller forsinkelser på andre uforutsette hendelser.

Veiarbeid Fv 319
Foto: Statens vegvesen