På vegne av kommunestyret i Svelvik søker vi meddommere til Drammen tingrett.

FOTO: DomsstolsadministrasjonenMeddommere er alminnelige borgere som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Vi ønsker at meddommerne representerer en bred sammensetning av kommunens innbyggere i alder, kjønn, etnisk bakgrunn og kultur. Kommunestyret ønsker kontakt med personer som kunne tenke seg en slik oppgave.

 • Er du samfunnsengasjert og har lyst til å gjøre en innsats
 • Engasjementet gjelder t.o.m 31.12.2020
 • Vervet er en borgerplikt, og du må regne med å delta i saker som gjelder både straffe- og sivilsaker
 • Du må kunne snakke og forstå norsk, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven, da det stilles krav til meddommers lovlydighet
 • Du får dekket tapt arbeidsfortjeneste. Personer uten lønnsinntekt får kr 250 pr gang de møter i retten
 • Reisegodtgjørelse, du får dekket offentlige transportutgifter

Du må:

 • Være over 21 år og under 70 år i 2017
 • Ha stemmerett
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen
 • Ha være norsk- eller nordisk statsborger, eller ha vært innført i Norsk folkeregister som bosatt i Norge de tre siste årene

Meld din interesse innen den 30.06.2017. Til eller
Svelvik kommune
Åsgaten 24
3060 Svelvik.