Traktor

Svelvik kommune har fått i oppgave å etablere landbrukskontor for Nye Drammen kommune. Kontoret tar seg av landbrukssaker i Nedre Eiker og Svelvik kommune fra 2.01.2019, og fra 1.07.2019 også for Drammen kommune. 

Landbrukskontoret har hovedbase på rådhuset i Svelvik. Etter nærmere avtale vil vi også være tilgjengelige på rådhuset i Nedre Eiker tirsdager. 

Landbrukskontorets oppgaver

  • Tilskudds- og velferdsordninger
  • Skogbruk
  • Landbrukseiendom
  • Næringsutvikling
  • Husdyr

Det vil komme mer informasjon på disse nettsidene etter hvert. Inntil videre kan du finne  informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider eller hos Fylkesmannen i Buskerud eller Vestfold.

Lenker:

Ansatte

Geir Solli
Avdelingleder

Arvid Berge
Rådgiver

Telefon: 33 78 03 21
Annen kontaktinfo. se i bunnen av siden