Jordbruk i nye Drammen

I nye Drammen er det ca. 90 produsenter som søker om produksjonstilskudd. Jordbruksarealene ligger i Skoger, Ytterkollen og Svelvik. I tillegg er det noen jordbruksarealer spredt om i kommunen.