Fruktblomstring

Landbrukskontor for Nye Drammen kommune. Kontoret tar seg av landbrukssaker i Nedre Eiker og Svelvik kommune. Fra 1.07.2019  blir vi også landbrukskontor for Drammen kommune. 

Landbrukskontoret har hovedbase på rådhuset i Svelvik. Etter nærmere avtale vil vi også være tilgjengelige på rådhusene i Nedre Eiker og Drammen.

Les om områder som ligger under Landbrukskontoret.

Lenker:

Ansatte

Geir Jan-Inge Solli, avdelingleder

Arvid Berge, rådgiver

Oskar Næss, rådgiver

Telefon: 33 78 03 21
Annen kontaktinfo. se i bunnen av siden