Du kan søke opp lenke til de ulike elektroniske søknadsskjemaene hos Landbruksdirektoratet. 

Les om produksjonstilskudd hos Landbruksdirektoratet

Det er ulike ordninger du kan søke erstatning etter:

 

Du kan søke via Altinn

 

 

Nedre Eiker og Drammen:

Les mer om regionale miljøtilskudd hos fylkesmannen Oslo og Viken.

Her finner du blant annet:

  • Oversikt over tilskuddsordningene med foreløpig sats
  • Veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav og brosjyre «før våronna 2019».

RMP-forskrift Viken (Buskerud) 

 

Svelvik:

Les mer om regionale miljøtilskudd hos fylkesmannen Vestfold og Telemark. 

Her kan du lese om:

  • Oversikt over tilskuddsordningene med foreløpig sats
  • Brosjyre "RMP - informasjon til våronna"

RMP-forskrift Vestfold/Telemark. 

Det gis tilskudd for å redusere forurensning fra jordbruket, samt diverse tiltak i landbrukets kulturlandskap. Midlene er fordelt per kommune. Tiltaksstrategi, prioritering og makssatser som er utarbeida av Landbrukskontoret i Lier vil i hovedsak bli brukt som grunnlag i alle kommunene.

 

Nedre Eiker og Svelvik

Vi behandler høyt prioriterte søknader fortløpende. I begynnelsen av november begynner vi på de resterende søknadene. Det er ingen bestemt søknadsfrist etter det. Det er en begrenset pott som tildeles.

Drammen

Landbrukskontoret i Lier har frem til 1.07.2019 ansvaret for (gamle) Drammen kommune. Der er søknadsfristen satt til 1.05.2019. Hvis det er noe igjen i potten etter det, vil søknader bli behandlet etter samme prinsipp som for de andre kommunene.

Avløsertilskudd:

Tilskuddsordninger innen skogbruk ligger under skogbruk.