Viltpåkjørsel

Hvis du har kjørt på og skadet vilt, kontakter du politiet på 02800.

Opplys om hvor påkjørselen er. Din posisjon kan du lett finne for eksempel i app'en Hjelp 113. Politiet har kontakter lokale ettersøksgrupper for skadet vilt. Hvis du ikke har mulighet til å vente til kvalifisert personell ankommer, må du merke stedet tydelig. 

Jegerprøve

Når du har gått på kurs og betalt jegerprøvegebyr, kan du melde deg opp til eksamen. Hvis ikke kursarrangør formidler kontakt, kan du selv ta kontakt med Landbrukskontoret.

Les mer om jegerprøve her 

Båndtvang - hund

Fra 1.04 til 20.08 er det en generell båndtvang som gjelder hele landet, for at hunder ikke skal kunne "jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo". (Se hundelovens § 6.) 

Videre plikter hundeeier å vise aktsomhet, se hundelovens §§ 1, 3 og 4. 

Vi oppfordrer hundeeiere og turgåere til å vise gjensidig respekt for hverandre, viltet og regelverket.

Nedre Eiker

I tillegg til den generelle båndtvangen nevnt over, gjelder Forskrift om hundehold, Nedre Eiker kommune, Buskerud, som blant annet sier at:

  • Generell båndtvang er utvidet t.o.m. 30.09 i Nedre Eiker
  • Det er båndtvang i alle lysløyper i Nedre Eiker
  • Det er båndtvang i alle etablerte boligområder, handleområder, ved skoler, ved barnehager, kirkegårder og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon. Slik de vises i kommuneplanen.    .