Gå til innhold

Kommunereformen

Les alt om kommunereform
Informasjon om kommunereformen på bloggen til Svelvik og Drammen

Opplegg for innvolvering av innbyggere ifm kommunereformen

 

Et endelig JA til Drammen

Politisk plattform som ble presentert på folkemøtet 23. mai

 

 

 

Regjeringens mål med kommunereformen:

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

Svelvik kommunes mål og ambisjoner for kommunereformen

  • STERKT LOKALDEMOKRATI

MÅL: Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning i ny kommune

  • STERK REGION

MÅL: Inkluderende prosess med flest mulig kommuner i Drammensregionen for å avklare retningsvalg 
Fokus på potensial for vekst og utvikling i ny kommune; gode tjenester, flere oppgaver og større verktøykasse for god regional- og lokalsamfunnsutvikling

  • STERK LOKAL KULTUR OG IDENTITET

MÅL: Bygge sterke lokale møteplasser, idretts- og kulturinstitusjoner, fremme lokal identitet, kunst og kultur
Strategiprosesser for å for å tydeliggjøre Svelvik sine kvaliteter og identitet
Prioritere innsats i henhold til vedtatte planer, strategier og tiltak for området

  • BÆREKRAFTIG ØKONOMI

MÅL: Svelvik kommune skal være likvid, ha en sunn drifts- og investeringsøkonomi, være ute av ROBEK-registeret og kunne avvikle eiendomsskatt i 2018

0 ledige stillinger
Publisert19.03.2012 11:00
Sist endret07.07.2016 13:56
Webredaktør: Ann-Mari Amundsen