Gå til innhold

Brinchsgate Bofellesskap

Det bor 10 mennesker i bofellesskapet med  ulike behov for bistand. Strømsgate 30 er en kommunal avlastningsbolig med kapasitet til 2 barn av gangen.
 
Bofellesskapet er døgnbemannet og har ca. 13 årsverk
 
De ansatte i bofellesskapet yter tjenester til beboerne som botrening og bistand i hjemmet, og hjelp til å delta i sosiale settinger, utifra den enkeltes behov.

0 ledige stillinger
Publisert05.01.2010 12:16
Sist endret08.09.2015 08:53

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Webredaktør: Ann-Mari Amundsen