Gå til innhold

Kommuneplanens handlingsdel 2015 - 2018

Handlingsdelens samfunnsmål nr tre.

3. Svelvik skal være attraktivt for næringsvirksomhet.

3.1 Styrke kommunens rolle som pådriver og tilrettelegger i næringsutviklingen

Oppgaver ifm næringsvirksomhet:

Rådmannen

Videreføre samarbeid i:

 • D5 (Drammensregionens femkommune-samarbeid) (2015)
 • Vestregionen (2015)
 • Osloregionen (2015)
 • Buskerudbyen (2015)
 • DNF (Drammen næringslivsforening) (2015)
 • Næringssamarbeidet i Vestfold (2015)
 • Fortsette samarbeidet med Svelvik Næringsråd (2015)
 • Det er etablert et system for å holde oversikt over ledige næringsarealer (2016)

Rådmannen og avdeling for Kultur og byutvikling

 • Grunnane næringsområde er tilgjengelig for næringsaktører som ønsker å kjøpe næringsareal (2015)

Kultur og byutvikling

 • Fortsette samarbeidet med Handelsstandsforeningen (2015)
 • Det er etablert dialog med gårdeiere i sentrum for samarbeid mht sentrums- og næringsutvikling (2017)

Tallene i parentes er når arbeidet skal gjennomføres.

 Svelvik kommunes roller ift næring er definert

Svelvik skal være attraktiv for næringsvirksomhet gjennom å styrke kommunens rolle som pådriver og tilrettelegger i næringsutviklingen.

Dette innebærer å:

 • Være bindeledd og bidra til samarbeid mellom næringslivet og det offentlige
 • Sørge for god service
 • Oppfordre til og støtte opp om lokal næring
 • Være pådriver for vekst og utvikling
 • Tilrettelegge for og ha oversikt over næringsarealer
 • Være pådriver innen transport- og samferdselsutvikling


Konkrete tiltak vil bli definert i kommuneplanens handlingsdel.

0 ledige stillinger
Publisert12.03.2015 13:51
Sist endret26.03.2015 13:42
Webredaktør: Ann-Mari Amundsen