Gå til innhold

Byggesaker

Bygg uten å søke, se her.

Byggetiltak som det må søkes om

Byggesak omfatter all saksbehandling av tiltak etter gjeldende plan- og bygningslov.

For å sende en byggesøknad til behandling må det leveres på standard skjema. En søknad om tillatelse til tiltak skal i tillegg inneholde kvittert gjenpart av nabovarsel, der naboer og eventuelle gjenboere er varslet, situasjonsplan og terrengsnitt som viser tiltakets plassering og tilpassning til tomten, plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100, samt kontrollplaner for prosjektering og utførelse.

Søknadsskjemaer ligger i vensremenyen eller kan mottas/oversendes ved henvendelse til Svelvik kommune. Se kontaktinfo. til høyre.

0 ledige stillinger
Publisert23.09.2009 13:05
Sist endret31.08.2016 09:36

Kontaktinformasjon

Webredaktør: Ann-Mari Amundsen