Gå til innhold

Solid overskudd

Solid overskudd i 2016

Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på 23,3 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 10,9 millioner kroner.
0 ledige stillinger
Publisert15.02.2017 12:37
Sist endret15.02.2017 12:39
Webredaktør: Ann-Mari Amundsen