Fakturaadresse
Svelvik kommune
Åsgaten 24
3060 Svelvik

Kontonummer
2535 07 50331

Betaling fra utland
DNB ASA, Postboks 1600, 0021 Oslo, IBAN NO1025350750331, SWIFT/BIC: DNBANOKKXXX

eFaktura og avtalegiro til privatkunder
Ved e-faktura og avtalegiro så slipper man fakturagebyr som pr i dag er kr. 35. Svelvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. Du oppretter selv e-faktura og avtalegiro i egen nettbank, og har du spørsmål om dette så ta kontakt med banken din.

Trenger du opplysninger fra Svelvik kommunes økonomiavdeling så ta kontakt på telefon 33 78 01 00 eller på e-post:  

Organisasjonsnummer
939516107