D5 samarbeidet

D5 er et unikt samarbeid mellom kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Svelvik og Sande. Her, på aksen mellom Fornebu og Kongsberg, ligger næringsklyngen Subsea Valley. Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området.

D5 Samarbeidet