Næringsområder

Svelvik kommune ønsker nye næringer velkommen!

Ønsker du å flytte din virksomhet til Svelvik kommune. Ta kontakt med oss på

Ved Bokerøya ca. 1 km syd for Svelvik sentrum, mellom sjøen og fylkesvei 319. Har vi kommunalt eid industri- og næringsareal på ca. 60 daa. Området er godkjent som nærings- og industriområde. Det er mulighet for kjøp eller leie. Området egner seg til større lager-, produksjons- og servicebedrifter.

Svelvik kommune ligger i en av Norges mest attraktive områder. Vi har et samarbeid med D5 kommunene (Drammen, Øvre- og nedre Eiker, Sande og Svelvik). Den strategiske plasseringen, infrastrukturen og et allerede voksende næringsmiljø med høy teknologisk kompetanse, gjør dette til et attraktivt prospekt for fremtidige virksomheter.